Pilates zdravý chrbát

Cvičenia Pilates zdravý chrbát sa môžu cvičiť v doobedňajších hodinách, alebo v skorších poobedňajších hodinách. Je tu možnosť individuálneho cvičenia alebo v miniskupinke. Záleží od počtu prihlásených cvičencov. Vhodné aj pre dôchodcov.

Pilates - zdravý chrbát  cvičíme už v týchto dňoch:

každý pondelok o 10,00 hod. a štvrtok o 9,00 hod.

Cena za kurz je 70 Eur/10 hodín.
Prihlásiť sa môžete telefonicky na čísle 0907 811 216, alebo mailom tina@ikinvest.sk