Cenník                             

Doba trvania lekcie - 55 min.

Skupiny Pilates
    Cena 5 týždňového kurzu, ktorý zahŕňa 10 hodín je 70 €
    Minimálny počet ľudí v skupine je 6 a maximálny 12.

Skupiny Pilates pre začiatočníkov
    Cena 5 týždňového kurzu, ktorý zahŕňa 10 hodín je 80 €
    Minimálny počet ľudí v skupine je 6 a maximálny 12.

Skupiny Pilates miniskupina - povolená skupina v časoch Covid
    Cena 5 týždňového kurzu v miniskupine, ktorý zahŕňa 10 hodín je 70 €
    Minimálny počet ľudí v skupine je 5 a maximálny 9.

Individuálna hodina Pilates
resp. cvičenie v miniskupine.

25 / 1 individuálna lekcia ako príprava do skupiny

30 €/ 1 individuálna lekcia

15 €/ 1 lekcia v miniskupine 2 cvičiaci

12 € / 1 lekcia v miniskupine 3 cvičiaci

Skupiny Pilates pre tehotné
    Cena 5 týždňového kurzu v skupine, ktorý zahŕňa 10 hodín je 80 €
    Minimálny počet ľudí v skupine je 3 a maximálny 7.

Pilates pre dve tehotné
    Cena 5 týždňového kurzu, ktorý zahŕňa 10 hodín je 100 €

Skupiny Joga

    Cena 5 týždňového kurzu, ktorý zahŕňa 10 hodín je 60 €
    Minimálny počet ľudí v skupine je 6 a maximálny 12.

Individuálna hodina Joga

   20 €

Jednorázový vstup Joga
    Ak je voľné miesto, je možný jednorázový vstup 7 €

Skupiny SM systém miniskupina
    Cena 5 týždňového kurzu v miniskupine, ktorý zahŕňa 10 hodín je 70 €
    Minimálny počet ľudí v skupine je 3 a maximálny 7.

Individuálna hodina SM systém
resp. cvičenie v miniskupine.

20 €/ 1 individuálna lekcia

16 €/ 1 lekcia v miniskupine 2 cvičiaci

14 € / 1 lekcia v miniskupine 3 cvičiaci

 

Nahrádzanie vymeškaných hodín v kurzoch PILATES-u.
 
  • 5 týždňový kurz zahŕňa 10 hodín a je určený od presného termímu do ďalšieho presného termínu. Ak nemôžete prísť na cvičenie z osobných dôvodov, tak si môžete hodinu nahradiť s inou skupinou v danom časovom období. Prosíme o nahlásenie náhradnej hodiny buď zavolaním na mobil alebo napísaním sms cvičiteľke (aby v rovnakom termíne nebolo viac náhradných hodín).
  • Hodiny sa budú dať aj naďalej prenášať aj do ďalších kurzov (ale vždy od septembra do decembra a od januára do augusta a potom sa nulujú), ale už sa nebudú odratávať z kurzovného.