Cenník                             

Doba trvania lekcie - 55 min.

Skupiny Pilates
    Cena 5 týždňového kurzu, ktorý zahŕňa 10 hodín je 80 €
    Minimálny počet ľudí v skupine je 6 a maximálny 12.

Skupiny Pilates pre začiatočníkov, Medical Pilates
    Cena 5 týždňového kurzu, ktorý zahŕňa 10 hodín je 85 €
    Minimálny počet ľudí v skupine je 6 a maximálny 12.

Skupiny Pilates miniskupina
    Cena 5 týždňového kurzu v miniskupine, ktorý zahŕňa 10 hodín je 90 €
    Minimálny počet ľudí v skupine je 3-5.

Individuálna hodina Pilates
resp. cvičenie v miniskupine.

25 / 1 individuálna lekcia ako príprava do skupiny

35 €/ 1 individuálna lekcia

18 €/ 1 lekcia v miniskupine 2 cvičiaci

12 € / 1 lekcia v miniskupine 3 cvičiaci

Skupiny Pilates pre tehotné
    Cena 5 týždňového kurzu v skupine, ktorý zahŕňa 10 hodín je 90 €
    Minimálny počet ľudí v skupine je 3 a maximálny 7.

Pilates pre dve tehotné
    Cena 5 týždňového kurzu, ktorý zahŕňa 10 hodín je 100 €

Individuálny Pilates pre tehotnú
    1 hodina je 35 €

Skupiny Joga

    Cena 5 týždňového kurzu, ktorý zahŕňa 10 hodín je 60 €
    Minimálny počet ľudí v skupine je 6 a maximálny 12.

Individuálna hodina Joga

   20 €

Jednorázový vstup Joga
    Ak je voľné miesto, je možný jednorázový vstup 7 €

Skupiny SM systém miniskupina
    Cena 5 týždňového kurzu v miniskupine, ktorý zahŕňa 10 hodín je 80 €
    Minimálny počet ľudí v skupine je 3 a maximálny 7.

Individuálna hodina SM systém
resp. cvičenie v miniskupine.

25 €/ 1 individuálna lekcia

20 €/ 1 lekcia v miniskupine 2 cvičiaci

18 € / 1 lekcia v miniskupine 3 cvičiaci

Prenájom priestorov

 1 celý deň  80 €

 1 hodina  20 €

 

 

 

Nahrádzanie vymeškaných hodín v kurzoch PILATES-u.
 
  • 5 týždňový kurz zahŕňa 10 hodín a je určený od presného termímu do ďalšieho presného termínu. Ak nemôžete prísť na cvičenie z osobných dôvodov, tak si môžete hodinu nahradiť s inou skupinou v danom časovom období. Prosíme o nahlásenie náhradnej hodiny buď zavolaním na mobil alebo napísaním sms cvičiteľke (aby v rovnakom termíne nebolo viac náhradných hodín).
  • Hodiny sa budú dať aj naďalej prenášať aj do ďalších kurzov (ale vždy od septembra do decembra a od januára do augusta a potom sa nulujú), ale už sa nebudú odratávať z kurzovného.