ROZVRH HODÍN 

Vysvetlivky Pilates:

skupina E - začiatočníci, ktoré zvyčajne bývajú v utorok o 19,00 a v piatok o 18,00 hod.  (10 hodinové kurzy)

skupina A,B,C,D,E,R - mierne pokročilí až pokročilí  (10 hodinové kurzy)