Prihlásenie

Postup prihlasovania:

» vyberte si kurz z našej ponuky, ktorý vám najviac vyhovuje. Pokiaľ sa neviete rozhodnúť, ktorý
z kurzov by pre vás bol najvhodnejší, radi vám poradíme

» prihláste sa prostredníctvom nášho prihlasovacieho formulára, na e-mailovej adrese tina@ikinvest.sk, alebo na telefónnom čísle +421 907 811 216

» uhraďte poplatok za kurz. Miesto v kurze vám definitívne rezervujeme až po jeho zaplatení. Maximálny počet účastníkov v kurze je 12. Poplatok môžete uhradiť priamo na bankový účet Tatra banky, SK 74 1100 0000 0029 2684 2446. Do účelu platby uveďte názov kurzu a termín (napr. Pilates 09/19, Joga 09/19, SMS 5/19...), na ktorý sa prihlasujete a vaše meno s adresou (aby sme mohli vystaviť daňový doklad). Ak ste firma, pridajte údaj o IČO a IČ DPH. Poplatok môžete uhradiť aj osobne pred začatím kurzu po telefonickom dohovore alebo na prvej hodine kurzu. V druhom prípade vám však nemôžeme garantovať dostatok miesta v skupine.

» po obdržaní platby vám pošleme potvrdenie o zaradení do kurzu, ako aj všetky potrebné informácie

Pokiaľ máte zdravotné problémy, alebo ste utrpeli úraz, poraďte sa pred prihlásením do kurzu s vašim lekárom
 

Storno podmienky

* 2 a viac týždňov pred začiatkom kurzu sa môžete odhlásiť a vrátime vám sumu v plnej výške

* Pokiaľ sa odhlásite  od 3 dní do 2 týždňov pred začiatkom kurzu, budeme vám účtovať storno                  poplatok vo výške 50% z ceny kurzu.

* Pokiaľ sa odhlásite 2 dni pred začiatkom kurzu, resp. po jeho začiatku, kurzovné sa nevracia.

* Pokiaľ sa nebudete môcť zúčastniť kurzu zo zdravotných dôvodov, kontaktujte nás. Nájdeme spolu         riešenie.