MEDICAL Pilates - zdravý chrbát

Cvičenia Pilates zdravý chrbát sa môžu cvičiť v doobedňajších hodinách, alebo v skorších poobedňajších hodinách. Je tu možnosť individuálneho cvičenia alebo v miniskupinke. Záleží od počtu prihlásených cvičencov. Vhodné aj pre dôchodcov.

Otvárame 15.1.2024

každý pondelok o 10,00 hod. a streda o 10,00 hod.

Cena za kurz je 85 Eur/10 hodín.
Prihlásiť sa môžete telefonicky na čísle 0907 811 216, alebo mailom tina@ikinvest.sk

Pilates Medical – Zdravý chrbát 

je zostava cvikov určených na udržiavanie svalovej aktivity a prevenciu pred bolesťami pohybového aparátu pod dohľadom certifikovaných lektoriek.

Cviky sú zamerané na aktívne posilnenie hlbokého stabilizačného systému, ktorý je zodpovedný za správne a pevné držanie chrbtice,  a tým pádom má vplyv na odstránenie bolestí chrbtice a kĺbov. Cvičenie pilates spomaľuje proces stárnutia a oddiaľuje návštevu lekára.

Cvičí sa aj v prípade bolestí, keď sa na mieru určia cviky, aby zvyšok tela nemal čas ochabnúť.

Hlavné efekty cvičenia Medical Pilatesu:

 • odstraňovanie svalovej nerovnováhy,
 • uvoľňovanie a naťahovanie  skrátených svalov,
 • posiľňovanie oslabených svalov, a ich následne natiahnutie
 • nácvik vhodnej cvičebnej zostavy  s odľahčením preťažených oblastí v chrbtici a kĺboch
 • odstraňovanie bolestí v bedrových kĺboch - liečenie osteoporózy
 • zvyšovanie kondície pravidelným cvičením
 • odstraňuje inkontinenciu aktívnym tréningom svalov pánvového dna
 • socializácia s novými ľuďmi, nové priateľstvá
 • zlepšenie rovnováhy, koordinácie a držania tela - prevencia rizika pádu
 • posilnenie dýchacích svalov, rozšírenie hrudného koša
 • cvičenie je súčasť boja proti demencii
 • pravidelná pohybová činnosť vedie k samostatnosti a nezávislosti od pomoci druhých ľudí
 • spájanie dýchania s pohybom odstraňuje stres a zlepšuje náladu